grafte.se

Information från Sveriges Kommuner och Landsting angående trygghetslarm

Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet ligger en förväntning att det är något som alltid ska fungera. Därför är det viktigt att ha i åtanke att tekniken i sig kan sluta fungera.
Det handlar om kvalitet och säkerhet för trygghetstjänster Digitaliseringen i samhällsutvecklingen är något som kommunal omsorg behöver förhålla sig till, inte bara avseende trygghetslarm utan även avseende andra, nya digitala tjänster. Det är i detta sammanhang som ett teknikskifte av trygghetslarm ska placeras. Det handlar om att modernisera kommunal omsorg för att öka möjligheter till valfrihet i utbudet av trygghetstjänster. En digitalisering av trygghetslarmen handlar i förlängningen om att skapa förutsättningar för att utveckla en attraktiv kommun som förmår att ta hand om sina nuvarande och kommande generationers äldre och funktionsnedsatta på ett modernt, effektivt och tidsenligt sätt. Ytterst handlar övergången från analoga till digitala och IP-baserade larm om att säkerställa att kommuner även i framtiden kan erbjuda trygghetstjänster med minst bibehållen kvalitet och säkerhet.

Ledningarna ersätts successivt av optiska fiberkablar som klarar att överföra mer data och information än de äldre telekablarna av koppar. Liknande utveckling sker för mobila telefonlösningar. Kunder efterfrågar tjänster som kan överföra mycket information (video, bilder, tv) och då behöver teleoperatörerna övergå till internet (IP) för att klara kommunikationen med god kvalitet.

IP-larm över internet är larmutrustning och trygghetstelefon kapabla att skicka information över internet. Larm och samtalet sänds IP-baserat i en fast fiberförbindelse via bredbandsanslutning över internet. Detta är en framtidssäker teknik.

 

Denna bygger på ren IP-kommunikation. Från brukarens larmutrustning fram till larmcentralens mottagningsutrustning. Ingen förvanskning eller konvertering av larminformation på vägen. I denna lösning används en bredbandsuppkoppling hos brukaren som via internet kan skicka larm och föra samtal baserat på protokollet SCAIP (se förklaring ovan). Dvs. larm och samtal sker med samma teknik och baserat på IP och digital teknik.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *